Podpořte
Novinářskou cenu

Podpořte
Novinářskou cenu

O soutěži

Novinářská cena je fórem kvalitní české žurnalistiky. Každoroční soutěž hodnotí konkrétní příspěvky, které autoři, redakce i veřejnost přihlašují do žánrových kategorií. Soutěž pořádá Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s partnery.

Slavnostní vyhlášení Novinářské ceny 2016 proběhne 3. května 2017.

Seznam kategorií 2016

Kategorie psané žurnalistiky

1. Nejlepší rozhovor

2. Nejlepší reportáž

3. Nejlepší komentář

4. Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Kategorie audiovizuální žurnalistiky

5. Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse

6. Nejlepší reportáž

7. Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Kategorie online žurnalistiky

8. Cena za inovativní online žurnalistiku

Zvláštní ceny

9. Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura

10. Cena pro mladé talenty datové žurnalistiky

11. Česko-slovenská cena veřejnosti

12. Cena za regionální žurnalistiku (ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung)

13. Cena solution journalism

Průběh soutěže

Soutěž je otevřená novinářům všech typů médií – tištěných, elektronických, celostátních i regionálních. Od 5. prosince 2016 mohou přihlašovat příspěvky do jednotlivých kategorií. Příspěvky hodnotí nezávislé poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života. V soutěži budou akceptovány příspěvky publikované nebo odvysílané na území České republiky v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

V každé kategorii vyhlásí poroty v dubnu 2017 tři nominace. Z nich vyberou jednoho vítěze, který získá cenu ve výši 20 000 Kč. Vítěz Ceny pro mladé talenty datové žurnalistiky obdrží cenu ve výši 10 000 Kč a odbornou pomoc při realizaci svého projektu.

Vyhlášení soutěže:

5. prosince 2016

Uzávěrka přihlášek:

1. února 2017

Předávání cen:

3.květena  2017

FAQ

Proč Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje Novinářskou cenu?

Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha si uvědomuje důležitou roli kvalitních a nezávislých novinářů, a rozhodla se proto po vzoru své sesterské organizace na Slovensku soutěž pořádat i v Česku. Přestože je v České republice každoročně novinářům udělováno několik ocenění, Novinářská cena má výjimečné postavení. Jako jediná se totiž zaměřuje na konkrétní díla. Šanci uspět má jakýkoli příspěvek publikovaný v daném roce v českém jazyce v České republice.

Jak je zaručena férová soutěž a nezávislost hodnotitelů?

Vyhlašovatel a organizátor soutěže – Nadace Open Society Fund Praha – je nezávislou  nevládní organizací, jejímž posláním je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie. Má více než 20 let zkušeností a patří mezi 5 největších nadací v České republice. Samotnou soutěž zaštiťuje její Rada, která je složena ze zástupců organizátora a partnerů. Rada (na základě nominací i ze strany novinářské obce) jmenuje pro každou kategorii samostatnou porotu. Rada vždy přihlíží k možnému konfliktu zájmů. Porotci jsou proto vybíráni i z řad zahraničních odborníků, kde je konflikt zájmů nebo stranění konkrétním autorům téměř vyloučeno. Rada soutěže ani Nadace Open Society Fund Praha jako vyhlašovatel a pořadatel nemohou výběr vítězných prací přímo ovlivnit.

Jakým způsobem jsou vybírány vítězné práce?

Pro každou kategorii Rada soutěže jmenuje nezávislou porotu. Složení porot Rada oznámí v průběhu soutěže. Každý z porotců obdrží všechny přihlášené práce v dané kategorii, které na základě jednacího řádu poroty oboduje. Na základě součtů získaných bodů je stanoveno pořadí, přičemž první tři práce porota vyhlásí jako nominanty hlavní ceny. O konečném pořadí porota rozhoduje diskuzí.

Kdo má při rozhodování poslední slovo? Rada soutěže, porotci, nebo někdo jiný?

Ve většině kategorií o umístění rozhoduje porota. Rada soutěže má roli pouze ve zvláštní Česko-slovenské ceně veřejnosti, kde na základě nominací porot ze všech kategorií vybírá finalisty za českou soutěž. Ti se posléze společně se slovenskými finalisty utkávají v online hlasování, v němž vybírá jednoho vítěze česká a slovenská veřejnost. Nadace Open Society Fund Praha tak nemůže přímo ovlivnit žádné z ocenění.

Jakou roli v rozhodování mají jednotliví partneři soutěže?

Partneři jsou v případě zájmu zastoupeni v Radě soutěže. Její úlohou je schvalovat pravidla soutěže (statut) a vybírat na základě odbornosti jednotlivé členy poroty s přihlédnutím k možnému střetu zájmů při hodnocení příspěvků. Rada dále rozhoduje o stížnostech na průběh soutěže a o konfliktu zájmů porotců.

Jaká jsou kritéria hodnocení soutěžních příspěvků?

Příspěvky musí splňovat všechny podmínky soutěže, které jsou uvedeny ve statutu. Soutěžícím i přihlašovatelům doporučujeme, aby si před zasláním nominace celý statut důkladně pročetli. Pokud příspěvek splní všechny formální podmínky, záleží na každém porotci, jak posoudí řemeslnou kvalitu, výjimečnost a společenský přínos díla.

Partneři