Podpořte
Novinářskou cenu

Podpořte
Novinářskou cenu

28.4.2017

Známe nominace v soutěžních kategoriích

Praha, 28. dubna 2017 – Nadace Open Society Fund Praha zveřejnila nominace na vítěze v soutěži Novinářská cena 2016. V každé soutěžní kategorii nominovala nezávislá porota tři autorky či autory s nejlepšími přihlášenými pracemi. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční ve středu 3. května 2017, u příležitosti Mezinárodního dne svobody tisku, za účasti zástupců médií, porotců a dalších osobností. O jednom z vítězů soutěže rozhodne veřejnost v online hlasování. Česko-slovenskou cenu veřejnosti reprezentuje 5 nejlepších příspěvku z Česka a dalších 5 příspěvků ze Slovenska. Rady soutěží každého státu vybíraly příspěvky, které měly za poslední rok největší společenský dopad, nebo zásadně přispěly k posílení práv občanů.

V soutěži Novinářská cena 2016, kterou pořádá Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Ashoka Česká republika, Konrad-Adenauer-Stiftung, NEWTON Media a.s., Syndikát novinářů České republiky a Velvyslanectví Spojených států amerických, soupeřilo 254 příspěvků z celostátních i regionálních médií. Každou žánrovou kategorii hodnotila samostatná porota složená z osobností akademické, mediální a neziskové sféry. Seznam všech nominací a jejich zdůvodnění najdete níže.

Kvalita přihlášených prací byla i letos velmi vysoká. Například porota kategorie audiovizuální žurnalistiky, hodnotící nejlepší rozhovor, besedu či diskuzi celkově vyzdvihla obdivuhodnou práci celého týmu pořadu Hyde Park Civilizace a tým z DVTV, tedy jedno veřejnoprávní a jedno soukromé médium. Obě média otevírají rozmanitá témata, která dokážou pokrýt širokou škálu oblastí a pro veřejnost mohou být velmi přínosná.

Jména vítězů a vítězek budou vyhlášena na slavnostním večeru 3. května 2017 v Galerii Lucerna (Štěpánská 61, Praha 1). Vítěz každé kategorie získá cenu spojenou s odměnou 20 000 Kč. Soutěž Novinářská cena pořádá v České republice Nadace Open Society Fund Praha. Partnerem soutěže jsou Ashoka Česká republika, Konrad-Adenauer-Stiftung, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava – Open Society Foundation, NEWTON Media a.s., Syndikát novinářů České republiky a Velvyslanectví Spojených států amerických.

Podrobnosti najdete na www.novinarskacena.cz a www.novinarskacena.sk.

Více informací:

Michael Adamec, Nadace Open Society Fund Praha

Tel: 777 630 697 / e-mail: michael.adamec@osf.cz / www.novinarskacena.cz / #novinarskacena

Nominace soutěže Novinářská cena 2016

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší rozhovor“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Tomáš Poláček: Skládám. A mozek je větší než hlava (Reportér)

Rozhovor je dobře profesionálně zvládnutý. Autor si k vyzpovídání vybral v podstatě „obyčejného člověka“, který je ale ve skutečnosti hodně zajímavý. Rozhovor zároveň odhaluje útrapy duševní práce a obtížnost skloubit pracovní a osobní život.

Kateřina Šafaříková: Všichni vyprskli smíchy (Respekt)

Rozhovor byl skvěle autorsky zpracovaný. Autorka si k rozhovoru vybrala zajímavého člověka, který byl u vzniku Schengenu. V současném politickém a společenském klimatu je navíc téma otevřenosti a evropské spolupráce zásadní. Rozhovor ukazuje, jak je Evropská unie lidským výtvorem a odhaluje to, jakým způsobem pracuje.

Kirill Ščeblykin a Filip Zajíček: Andrej Babiš – Koupím si, co budu chtít. To není váš problém (The Student Times)

Jedná se o silný rozhovor s mocným mužem, který evidentně podcenil protihráče. Novináři v rozhovoru ukázali bystrost v reakci na dotazovaného a nechali ho projevit se se vším všudy. Odhalili tak aroganci mocného politika, který se sám v rozhovoru diskreditoval. Rozhovor byl nominován nejen pro svůj zásadní společenský dopad a relevanci, ale také pro svou poutavost. V médiích mohlo být minulý rok na 100 rozhovorů s Babišem, ale tento přišel porotcům zdaleka nejvýraznější. Rozhovor přesně vystihuje momenty mezi tazateli a dotazovaným a odkrývá pravou tvář výrazné osoby české politické scény.

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Tomáš Nídr: Česká stopa ve zjizvené Amazonii (Reportér Magazín)

Porota oceňuje důkladné rešerše, využití velkého množství zdrojů  a investigativní práci autora. Díky  globálnímu rozměru mohou tuto reportáž přetisknout jakékoliv noviny ve světě, současně však autor v tématu nachází originálním způsobem českou stopu, skrze kterou se dostává k širším souvislostem. Autor tak navazuje na východoevropskou tradici reportáže.

Tomáš Poláček: Osoblaha (ne)buduje, (ne)tančí a (ne)zpívá (Reportér Magazín)

Porota oceňuje poutavost a bohatý jazyk, s nímž autor zprostředkovává atmosféru místa, které je stranou okolního světa. Text, v němž se velmi dobře prolíná osobní pohled autora s historickými, politickými i ekonomickými souvislostmi, se čte téměř jako povídka. Jde o formálně, obsahově i jazykově ukázkový příklad reportážního žánru.

Martina Riebauerová a Tereza Vaisová: Budu všude kolem tebe (Reportér Magazín)

Reportáž plynule propojuje osobní přístup autorek s příběhy hrdinů i s celkovým kontextem problému úmrtí nenarozených dětí. Autorky zobrazily téma, o kterém se moc nepíše, a zpracovaly ho dojemně, ale současně bez zbytečného patosu.

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší komentář“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

David Klimeš: (Hospodářské noviny)

Na textech Davida Klimeše porota ocenila poctivou rešeršní práci a velký záběr témat, kterým se věnuje, od politických, ekonomických až po hodnotové. Texty jsou trpělivě vybudované a mají silnou analytickou stránku. Porota pozitivně ohodnotila také schopnost přicházet se zajímavými tématy.

Alexandr Mitrofanov: (Novinky.cz)

Texty Alexandra Mitrofanova se vyznačují netradičním, osobitým stylem a vyčnívají fejetonistickým přístupem. Autor má sice jasnou pozici, ze které píše, ale snaží se jí vždy zdůvodňovat a překládat argumenty na její podporu. Nespokojí se pouze s představením svého názoru.

Jan Moláček: (Aktuálně.cz)

Přehlednost, logičnost a jasná formulace názoru ukazují řemeslnou zručnost Jana Moláčka. Porota obzvláště oceňuje schopnost uchopit složitá témata a popsat je jednoduchým a srozumitelným jazykem, to vše bez sklouznutí do argumentů postavených na klišé. Podle poroty je jednoduchý a srozumitelný jazyk výsledkem píle a soustředěnosti. V době, kdy diskutujeme problém odtrženosti liberální elity od většiny občanů, se jedná o důležitou schopnost.

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Pavla Holcová: Blízkovýchodní bomba kšeft (České centrum pro investigativní žurnalistiku)

Kromě rybníku vidí i moře. Tak shrnula porota práci autorky na tomto článku s vysokým mezinárodním přesahem. Jedná se o dlouhodobé a komplikované téma, přičemž článek se opírá o neotřelé postupy, včetně zpracování dat z letových serverů. Autorka prokazuje schopnost systematicky rozvíjet nezávislou novinařinu s důrazem na investigativní techniky.

Jaroslav Kmenta: Za Babiše, za Agrofert (Reportér Magazín)

Článek svým kvalitním zpracováním převyšuje řadu podobných článků o ekonomickém a politickém vzestupu Andreje Babiše. Porota oceňuje kvalitní a srozumitelné zpracování komplikovaného tématu i řemeslnou kvalitu článku. Autor prokazuje bezprecedentní orientaci v dostupných zdrojích – přesně ví, kam sáhnout, aby svá tvrzení podpořil konkrétními fakty.

Redakce HlídacíPes.org: Série textů k čínské CEFC a působení v Česku (web HlídacíPes.org)

Série článků systematicky zpochybňuje tvrzení o pozitivním vlivu čínských investic v České republice i kredibilitě aktivních čínských investorů. Porotci oceňují dlouhodobou práci autorů a rutinní kombinaci mnoha zahraničních i domácích zdrojů. Důležitému tématu věnují hodně prostoru a zasazují jej do kontextu mezinárodních debat o vlivu čínských investic.

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda, diskuse“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Daniel Stach – Hyde Park Civilizace: Rwandská genocida (Česká televize)

Porota oceňuje připravenost novináře a komplexní přístup k tématu. V devadesátiminutovém

rozhovoru dokázal udržet pozornost svou i pozornost diváka a odkrýt téma, které pro českého diváka může být mimo jeho horizont, a novým způsobem ho uvést a představit.

Lenka Svobodová – Dobrá vůle: O medaili od královny, životě v Anglii a českém rasismu (Český rozhlas)

Porota oceňuje plastické zpracování tématu i v případě, že má autorka k dispozici jen zvuk. Ve velmi krátkém formátu dokázala podat bohatství celého života jednoho člověka a zprostředkovat přístup a otevřenost protagonistů příběhu. Nebála se konfrontovat posluchače s českým rasismem.

Martin Veselovský: Rozhovor s Ovčáčkem: Nikdy nelžu, bráním prezidenta a chodím s kůži na trh (DVTV)

Porota oceňuje profesionální přístup novináře, který obstál ve zjevně nepříjemné konfliktní situaci. Nepodlehl manipulaci a tlaku, který na něj Jiří Ovčáček vyvíjel, nenechal se vyvést z míry, profesionálním způsobem kladl otázky se zásadním společenským dopadem na společnost, která je tímto člověkem, nesoucím obrovskou zodpovědnost za pokřivení pravd, rozdělována.

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Jana Neumannová: Divadlo Mariána Kotleby (Česká televize)

Porota oceňuje zasazení příběhu Mariána Kotleby do kontextu historie – ukazuje vzestup slovenského politika, který je více než kontroverzní. Reportáž je srozumitelná všem generacím a přináší komplexní pohled na to, jak nebezpečný může být nástup extremistické ideologie.

Brit Jensen, Magdalena Sodomková: Yusra plave o život (Český rozhlas)

Porota oceňuje přístup autorek, které uprchlíky nebraly jako anonymizovanou masu, ale daly jim konkrétní jména a ukázaly jejich příběh – autorky stály na začátku cesty Yusry a její sestry skrz Evropu až na olympijské hry. Tato práce je skvělým příkladem toho, kdy česká novinářka přináší příběh, který se stane celosvětově známým. Porota také oceňuje systematickou a kontinuální práci, empatický a osobní přístup.

Tým redaktorů: Déjà vu s Pandou (Česká televize)

Porota v tomto případě oceňuje přístup celého týmu novinářů, kteří celý den natáčeli návštěvu čínského prezidenta v Praze – vidíme jednotlivé příspěvky, ze kterých pak vznikla silná souhrnná reportáž v pořadu 168 hodin. Diváci tak mohli vidět různé přístupy a pohledy na téma svobody slova.

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Dalibor Bártek: Kunovické turbulence (Česká televize)

Porota oceňuje, jak autor koherentním způsobem shrnul celou kauzu a její jednotlivé součásti (větve) v rámci dlouhého časového úseku.

Marie Bastlová: Sponzoři v dluzích (Český rozhlas)

Porota oceňuje dlouhodobou pozornost a věnování se tomuto tématu a kauze. Schopnost i v rozhlase poutavě a srozumitelně zpracovat složité ekonomické téma a spletité pozadí finančních toků politickým stranám.

Lukáš Landa: Miliardový zářez (Česká televize)

Porota oceňuje společensky vysoce aktuální téma, schopnost autora vynést na světlo neznámé skutečnosti. Dále porota oceňuje řemeslné zpracování a poutavé vyprávění celého příběhu za použití vizuálně atraktivních prvků.

Kategorie regionální žurnalistika (ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung)

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Miroslav Mareš: Minulost náměstka hejtmana v Lidových milicích (Občasník.eu)

Porota oceňuje velký společenský význam práce a vytrvalost autora. Dále velice pozitivně hodnotí práci s prameny a pečlivou práci v archivech. Text měl také velký společenský dopad.

Jana Ustohalová: Číslo jedna z Kaunicových kolejí (MF Dnes)

Porota oceňuje vysoce kvalitní zpracování ojedinělého příběhu. Především pak to, že se autorce podařilo vysoce dramatickou a působivou věc zpracovat decentním způsobem při uchování dopadu na čtenáře. Oceňuje práci s pamětníkem.

Lukáš Valášek: Hašek má neexistující mluvčí (MF Dnes)

Porota oceňuje systematickou novinářskou práci, která má zásadní společenský význam. Ze

všech příspěvků měl tento největší společenský dopad a významný přesah z regionu na celorepublikové téma. Porota dále oceňuje objevnost a zprostředkování nových informací. Autor soustavně sledovaného politika konfrontoval.

Kategorie online žurnalistiky

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Vojtěch Berger: Cíl: Německo (Český rozhlas)

Inovativnost vnímáme ve způsobu prezentace, která je méně obvyklá a vhodně využívá audio záznamy pro vybudování příběhu. Příspěvek není prvoplánovým útokem na emoce čtenáře. Je to vyvážený emotivní a racionální pohled na věc a poskytuje prostor pro imaginaci a zapojení čtenáře.

Kolektiv DVTV – Filip Horký, Jan Pospíšil, Tomáš Svoboda, Filip Vích: Vítání Dalajlamy v Praze (DVTV)

Téma ignorované velkými médii, avšak společensky důležité přinesl tým DVTV s relativně jednoduchým technickým vybavením, které však umožňuje velký dosah. Inovativnost spočívá ve využití média, které tento obsah přinese očekávané cílové skupině s relativně nízkými produkčními náklady. Za zmínku stojí i četnost sdílení a reakcí na příspěvek.

Kolektiv Lidových novin – Tomáš Málek, Marcel Šulek a Jakub Zelenka: Češi v zajetí sociálních bublin (Lidovky.cz)

Inovativní příspěvek, u kterého porota zvláště ocenila jeho interaktivní zpracování, kdy má čtenář nejenom možnost seznámit se s výsledky analýzy, ale také si otestovat svou vlastní sociální bublinu na Facebooku. Porota vyzdvihla srozumitelnost metodiky a poskytnutí zdrojových dat čtenářům.

Článek odhaluje uzavřenost názorových skupin na sociálních sítích, jejichž příslušníci se utvrzují o správnosti vidění svého světa.

Kategorie Solutions Journalism (ve spolupráci s Ashoka Česká republika)

Nominováni v abecedním pořadí jsou:

Jan Cibulka: Mapa pražského horka (Český rozhlas)

Téma horka v letních metropolích se může zdát na první pohled triviální, ovšem ve skutečnosti se jedná o palčivý problém, s nímž se v době klimatických změn potýká řada lidských sídel. Vlna veder stojí každý rok na mnoha místech lidské životy, a to i v nejbohatších sídelních čtvrtích evropských měst. Autor výjimečným způsobem propojil popis problému se statistickými daty a grafickým zpracováním. Mezi autory píšící stylem Solutions Journalism jej řadí to, že do zpracování zahrnul i příklady účinných řešení, která zvyšují kvalitu života ve městech v období veder. Ukazuje, že i problém, jehož kořeny jsou velmi komplexní, může mít relativně dostupná řešení ve formě lepší péče o organismus města, tzn. v podobě inteligentního městského plánování a opatřeních, která se na život ve městě dívají nejen úzkou optikou dopravy nebo ekonomiky, ale z hlediska kvality života jeho obyvatel. Svým způsobem tak přispěl nejen ke srozumitelnému uchopení tématu, ale i k motivaci představitelů veřejné sféry, aby změnila svůj přístup k městu a životu v něm.

Daniel Prokop: Úvod do praktické sociologie (Právo)

Texty ze série Úvod do praktické sociologie se vyznačují soustředěnou snahou rozkrýt pozadí závažných témat, která aktuálně hýbou veřejností a která podléhají zpravidla velmi zjednodušenému vnímání i u samotných médií. Autor využívá dobré obeznámenosti s jednotlivými tématy v kombinaci s pohledem akademicky kovaného sociologa a se schopností velmi srozumitelně pracovat s dostupnými daty. Zpravidla se ukazuje, že obecné vnímání těchto otázek je v příkrém rozporu s podstatou problému. Autor se v sérii věnoval tak rozdílným tématům jako jsou mýty okolo amerických prezidentských voleb, eroze demokratického státu ve vztahu k daňovým rájům, potřebou zákona o sociálním bydlení, politickému populismu v debatě o migraci či zavedení povinného ročníku v mateřských školách. Pronikavě popsal také téma důvěryhodnosti průzkumů veřejného mínění ve vztahu k volbám a tento text by mohl rovnou sloužit i jako manuál pro zodpovědného občana.

Daniela Vrbová: Zaostřeno na cizince (Český rozhlas)

Autorka byla nominována do soutěže se sérií tří reportáží, které se věnují různým aspektům života cizinců v české společnosti. Porota se rozhodla mezi nominované zařadit třetí z nich s titulem „Když práci dávají cizinci“. Reportáž o úspěšných podnikatelích v Česku pocházejících z různých koutů světa, kteří poskytují práci českým zaměstnancům, může sloužit jako učebnicový příklad Solutions Journalism (novinářství řešení). Pracuje s rozšířeným mýtem o cizincích jako o společenské přítěži beroucí práci českým lidem, který zhusta dominuje řadě debat o postoji českých politiků a občanů k migrační krizi a naší ochotou se na jejím řešení podílet. Autorka tuto zavedenou šablonu rozbíjí tím, že nechává promlouvat samotné zaměstnavatele a ukazuje jejich vnímání společenské situace i každodenních výzev, jimž čelí. Z emocionálně zabarveného tématu se rázem stávají nezaměnitelné lidské osudy, a to prostou silou výpovědí stojících v pravém protikladu k rozšířeným mýtům.

18.6.2021

Soutěž Novinářská cena 2020 zná své vítěze

Nadace OSF udělila v pátek večer již po jedenácté novinářské ceny. Ocenění v celkem čtrnácti kategoriích přebralo na slavnostním udílení v prostorách Azylu78 deset českých novinářů a novinářek a čtyři …

Celý článek

10.6.2021

Nominace soutěže Novinářská cena 2020

Nadace OSF zveřejnila seznam nominovaných na Novinářskou cenu 2020. Do 11. ročníku soutěže bylo přihlášeno 691 příspěvků, cena se uděluje v celkem 14 kategoriích psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Porotci …

Celý článek

4.1.2021

Novinářská cena 2020 – nominujte nejlepší novinářské počiny roku

Novinářská cena 2020 – nominujte nejlepší novinářské počiny roku Od 4. ledna může široká veřejnost, redakce i samotní novináři nominovat nejlepší žurnalistické práce do soutěže Novinářská cena. Uzávěrka pro nominace …

Celý článek

19.6.2020

Novinařina je jen jedna. Projev Josefa Šlerky na Novinářské ceně 2019

Když jsme se s Robertem Baschem bavili o dramaturgii dnešního večera, řekl jsem mu, že se nechystám novináře příliš hladit po srsti. Od toho tu byli jiní. To, že naše …

Celý článek

Generální partner

Partneři

bola deposit pulsa bandar bola terbesar agen slot agen slot joker slot online uang asli situs BandarQQ Online Situs judi online Terpercaya poker online
slot casino live skor
Agen Situs Pkv Games Terpercaya