NOVINÁŘSKÁ CENA

PODPORUJEME KVALITNÍ A NEZÁVISLOU ŽURNALISTIKU

Situace dnešních žurnalistů, ať již působí v jakémkoli typu média, se ani vzdáleně neblíží často zmiňované mediokracii. Sdělovacích prostředků všech druhů je totiž značné množství, stejně jako informací, které šíří. Jejich nadbytek tak logicky omezuje jejich dopad i recepci. O to důležitější je veřejná reflexe a promyšlená hodnocení, mezi nimiž sehrává Novinářská cena zcela zásadní a zatím nenapodobitelnou kvalitativní roli.

Ivo Mathé, rektor Akademie múzických umění, mediální producent a scenárista

Podpořte
Novinářskou cenu

Podpořte
Novinářskou cenu

Generální partner

Partneři