Podpořte
Novinářskou cenu

Podpořte
Novinářskou cenu

O soutěži

Novinářská cena je fórem kvalitní české žurnalistiky. Každoroční soutěž hodnotí konkrétní příspěvky, které autoři, redakce i veřejnost přihlašují do žánrových kategorií. Soutěž pořádá Nadace OSF ve spolupráci s partnery.

Slavnostní vyhlášení Novinářské ceny 2019 proběhne 17. června 2020.

Seznam kategorií 2019

Kategorie psané žurnalistiky

1. Nejlepší rozhovor

2. Nejlepší reportáž

3. Nejlepší komentář

4. Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Kategorie audiovizuální žurnalistiky

5. Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse

6. Nejlepší reportáž

7. Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Kategorie online žurnalistiky

8. Cena za inovativní online žurnalistiku

Zvláštní ceny

9. Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura

10. Česko-slovenská cena veřejnosti

11. Cena za regionální žurnalistiku (ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung)

12. Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku zaměřenou na řešení

13. Cena Karla Havlíčka Borovského (ve spolupráci s Nadací Český literární fond)

14. Novinářská křepelka (ve spolupráci s Nadací Český literární fond)

Průběh soutěže

Soutěž je otevřená novinářům všech typů médií – tištěných, elektronických, celostátních i regionálních. Od 1. prosince 2019 mohou přihlašovat příspěvky do jednotlivých kategorií. Příspěvky hodnotí nezávislé poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života. V soutěži budou akceptovány příspěvky publikované nebo odvysílané na území České republiky v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

V každé kategorii vyhlásí poroty v dubnu 2020 tři nominace. Z nich vyberou jednoho vítěze, který získá cenu ve výši 20 000 Kč.

Vyhlášení soutěže:

1. prosince 2019

Uzávěrka přihlášek:

1. února 2020

Předávání cen:

30. dubna  2020

FAQ

Proč Nadace OSF vyhlašuje Novinářskou cenu?

Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace OSF si uvědomuje důležitou roli kvalitních a nezávislých novinářů, a rozhodla se proto po vzoru své sesterské organizace na Slovensku soutěž pořádat i v Česku. Přestože je v České republice každoročně novinářům udělováno několik ocenění, Novinářská cena má výjimečné postavení. Jako jediná se totiž zaměřuje na konkrétní díla. Šanci uspět má jakýkoli příspěvek publikovaný v daném roce v českém jazyce v České republice.

Jak je zaručena férová soutěž a nezávislost hodnotitelů?

Vyhlašovatel a organizátor soutěže – Nadace OSF – je nezávislou  nevládní organizací, jejímž posláním je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie. Má více než 20 let zkušeností a patří mezi 5 největších nadací v České republice. Samotnou soutěž zaštiťuje její Rada, která je složena ze zástupců organizátora a partnerů. Rada (na základě nominací i ze strany novinářské obce) jmenuje pro každou kategorii samostatnou porotu. Rada vždy přihlíží k možnému konfliktu zájmů. Porotci jsou proto vybíráni i z řad zahraničních odborníků, kde je konflikt zájmů nebo stranění konkrétním autorům téměř vyloučeno. Rada soutěže ani Nadace OSF jako vyhlašovatel a pořadatel nemohou výběr vítězných prací přímo ovlivnit.

Jakým způsobem jsou vybírány vítězné práce?

Pro každou kategorii Rada soutěže jmenuje nezávislou porotu. Složení porot Rada oznámí v průběhu soutěže. Každý z porotců obdrží všechny přihlášené práce v dané kategorii, které na základě jednacího řádu poroty oboduje. Na základě součtů získaných bodů je stanoveno pořadí, přičemž první tři práce porota vyhlásí jako nominanty hlavní ceny. O konečném pořadí porota rozhoduje diskuzí.

Kdo má při rozhodování poslední slovo? Rada soutěže, porotci, nebo někdo jiný?

Ve většině kategorií o umístění rozhoduje porota. Rada soutěže má roli pouze ve zvláštní Česko-slovenské ceně veřejnosti, kde na základě nominací porot ze všech kategorií vybírá finalisty za českou soutěž.  Ti se posléze společně se slovenskými finalisty utkávají v online hlasování, v němž vybírá jednoho vítěze česká a slovenská veřejnost. Rada pak dále vybírá vítěze v kategorii Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku zaměřenou na řešení. Nadace OSF tak nemůže přímo ovlivnit žádné z ocenění.

Jakou roli v rozhodování mají jednotliví partneři soutěže?

Partneři jsou v případě zájmu zastoupeni v Radě soutěže. Její úlohou je schvalovat pravidla soutěže (statut) a vybírat na základě odbornosti jednotlivé členy poroty s přihlédnutím k možnému střetu zájmů při hodnocení příspěvků. Rada dále rozhoduje o stížnostech na průběh soutěže a o konfliktu zájmů porotců.

Jaká jsou kritéria hodnocení soutěžních příspěvků?

Příspěvky musí splňovat všechny podmínky soutěže, které jsou uvedeny ve statutu. Soutěžícím i přihlašovatelům doporučujeme, aby si před zasláním nominace celý Statut důkladně pročetli. Pokud příspěvek splní všechny formální podmínky, záleží na každém porotci, jak posoudí řemeslnou kvalitu, výjimečnost a společenský přínos díla.

Generální partner

Partneři