Podpořte
Novinářskou cenu

Podpořte
Novinářskou cenu

Kontakt

Nadace OSF
Kontaktní adresa: Hradecká 92/18, 130 00, Praha 3
Fakturační adresa: Nadace Open Society Fund Praha, Prokopova 197/9, 130 00, Praha 3
tel.: +420 222 540 979
novinarskacena@osf.cz
www.osf.cz

ID datové schránky: bk4wkfw

číslo účtu: 100 103 8814 / 5500 Raiffeisenbank
IČ: 476 11 804
DIČ: CZ 476 11 804
Organizace je zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 170.

Michael Adamec Koordinátor soutěže Novinářská cena michael.adamec@osf.cz tel.+420 226 227 707
Michael má na starosti koordinaci Novinářské ceny. Do nadace nastoupil od Lékařů bez hranic, kde měl na starosti fundraising, produkci a péči o dárce. Další pracovní zkušenosti čerpal například během administrování studijního programu Erasmus na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze nebo během práce pro filmovou produkční společnost. Michalovým velkým koníčkem je cestování – má projetou velkou část jihovýchodní Asie a také podnikl cestu na ledový Island. Je také fanouškem četby, divadla, filmů a seriálů. Vystudoval Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.