Podpořte
Novinářskou cenu

Podpořte
Novinářskou cenu

Rada soutěže

Rada soutěže celoročně spravuje Novinářskou cenu. Vydává Statut soutěže a schvaluje jeho případné změny, jmenuje porotce a schvaluje jednací řád porot a rozhoduje o stížnostech a případném střetu zájmů. Na základě nominací porot také vybírá finalisty pro online hlasování, ve kterém čeští a slovenští občané vybírají vítěze zvláštní Česko-slovenské ceny veřejnosti. Rada dále vybírá vítěze v kategorii Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku zaměřenou na řešení.

Jejími členy jsou zástupci jmenovaní pořádající nadací a partnery soutěže. Členství v Radě je čestné, časově neomezené a zaniká vzdáním se členství. Člena lze z Rady soutěže vyloučit za činnost neslučitelnou s posláním soutěže. Rada se schází podle potřeby a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

V Radě soutěže Novinářská cena zasedají
Robert Basch ředitel Nadace OSF
Robert Basch vystudoval politickou a ekonomickou sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 1999 do roku 2005 působil ve společnosti Člověk v tísni, později pracoval dva roky na Velvyslanectví USA v Praze. V roce 2008 nastoupil na pozici výkonného ředitele Nadace Vodafone. Od roku 2009 je výkonným ředitelem Nadace OSF.
Jeremy Druker výkonný ředitel Transitions, o.s.
Jeremy Druker vystudoval Harvardskou univerzitu. Je zakladatelem a výkonným ředitelem Transitions, o.s., které navazuje na magazín Transitions (projekt podpořený Open Society Institute a RFE) a od roku 1999 funguje jako samostatná neziskovka. Organizace pod Drukerovým vedením vydává e-zine Transitions Online (tol.org) a pořádá workshopy pro novináře ze střední a východní Evropy.
Marie Němcová Chief Operating Officer Media Development Investment Fund
Marie Němcová je Chief Operating Officer neziskového investičního fondu Media Development Investment Fund, zaměřeného na podporu nezávislých médií v nově se rozvíjejících demokraciích. V letech 1994 – 1998 zakládala a vedla několik programů v Nadaci OSF a nyní působí i ve správní radě nadace.
Tomáš Němeček novinář a právník
Tomáš Němeček pracoval v letech 1995 – 2005 v týdeníku Respekt, z toho poslední dva roky jako šéfredaktor, následné jako šéf komentátor Hospodářských novin v letech 2005-2009 a poté vedl v Lidových novinách přílohy Orientace a Právo & Justice. V současné době přednáší českou a slovenskou moderní historii na Newyorské univerzitě v Praze. V září 2013 nastoupil jako vedoucí právník Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Jan Rybář novinář, fotograf a spisovatel
Jan Rybář v minulosti šéfoval zahraniční redakci Mladé fronty DNES. V rámci Roku jinak přišel do internetového deníku Ekolist.cz s cílem pomoci jej přebudovat v plně profesionální, neaktivistický zpravodajský zdroj. Založil kreativní institut Amaze, který pořádá nejrůznější kurzy a mediální tréninky.
Marie Wichterlová programová manažerka NFNZ
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK a Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií UK. Jako projektová manažerka působí v neziskovém sektoru přes dvacet let (Člověk v tísni, Nadační fond Českého rozhlasu, Prostor Plus, Bakala Foundation). Od roku 2011 se věnuje vzdělávacím projektům pro studenty žurnalistiky a začínající novináře. Průběžně spolupracuje jako konzultantka komunikačních strategií s celou řadou dalších neziskových organizací, byla členkou hodnoticích komisí mj. České rozvojové agentury, Nadace Vodafone, Nadace OSF, Charity ČR a členkou poradní skupiny Vlády ČR pro posuzování žádostí o dotace na kampaně proti xenofobii. V současnosti pracuje v Nadačním fondu nezávislé žurnalistiky, kde má na starosti grantové řízení a Novinářské fórum.

Generální partner

Partneři